Untied;

Science fiction thriller av Petter Grindahl

Untied;

I produksjon. 

Kommer 2022.

En sci-fi thriller satt i en
dystopisk fremtid hvor
menneskene er i
nærheten av å oppdage
hemmeligholdt
informajon om vår
eksistens.

Eva Carina som skuespiller.

Untied;

Science fiction thriller av Petter Grindahl

I produksjon. 

Kommer 2022.

En sci-fi thriller satt i en
dystopisk fremtid hvor
menneskene er i
nærheten av å oppdage
hemmeligholdt
informajon om vår
eksistens.

Eva Carina som skuespiller.

© Eva Carina Grøtvedt Løken